Bewust opvoeden?

Opvoeden is niet makkelijk, soms weet je niet meer wat je goed doet. Je kan hier erg onzeker van raken en dat is heel vervelend.
Als er een kindje geboren wordt is dit vaak een blijde gebeurtenis, de gebruikelijke roze wolk. Zoals we weten zijn we allemaal verschillend ook al krijgen we dezelfde opvoeding. Het ene kind ervaart het anders dan het andere kind. Je wilt natuurlijk als ouder zijnde zo goed mogelijk je best doen om je kind gelukkig te maken.
We handelen uit liefde maar kijken niet wat het kind nodig heeft om als een gelukkig en zelfstandig mens op te groeien. Kinderen passen zich vaak aan, aan de wensen van de ouders waardoor het kind zijn eigenheid kwijt raakt.
De zaadjes die gepland worden zullen op latere leeftijd tot bloei komen.  Het gedrag van een vervelende puber is hier een mooi voorbeeld van.

Ouders en kinderen dienen als een spiegel voor elkaar en kunnen veel van elkaar leren. 
Bewustwording hierin is belangrijk voor jezelf en voor je kind. We willen toch dat zowel ons kind als jezelf een gelukkig leven kan leiden?
Ben je bereidt om als ouder in je spiegels te kijken en hier bewust van te leren? In mei en juni zijn er 3 bijeenkomsten om je meer bewust te worden van je opvoeding.
Kijk voor info op de agenda.